Spring Kimono, polypropelene straps, 2009

Spring Kimono, polypropelene straps, 2009